Gemeenten krijgen draaiboek Offerfeest
BRUSSEL - Vlaams minister van Binnenlands Bestuur en Inburgering Marino Keulen (VLD) heeft aan de 308 Vlaamse gemeenten en steden een brief gestuurd met richtlijnen over hoe ze het islamitisch Offerfeest in goede banen kunnen leiden. Gemeentebesturen die dat willen, kunnen er gebruik van maken.

Tijdens het jaarlijkse offerfeest, volgend jaar op 20 januari, wordt ritueel een schaap (of rund) geslacht. Keulen wil met zijn initiatief de problemen vermijden die elk jaar met de viering gepaard gaan. Volgens Keulen worden er zo'n 6.000 tot 7.000 dieren geslacht, wat leidt tot tonnen slachtafval.

Daarom krijgen de gemeenten een code, gebaseerd op de organisatie van het feest in Gent. De regeling moet ervoor zorgen dat de slachtingen onder meer in orde zijn met de wetgeving inzake hygiëne, dierenwelzijn en milieu.

Basisregel is dat een rituele slachting (die zonder bedwelming wordt uitgevoerd door een offeraar die erkend is door de Moslimexecutieve) in geen geval thuis bij een particulier mag plaatsvinden. Particuliere slachtingen zijn alleen toegestaan in erkende slachthuizen of in tijdelijke slachtinrichtingen.

Keulen benadrukte dat inbreuken op de wetgeving tot strafsancties kunnen leiden. Zo wordt bij rituele slachtingen thuis niet alleen het dier in beslag genomen, maar is ook een boete voorzien die tussen de 180 en de 5.000 euro ligt. Als het slachtafval illegaal wordt gedumpt, bedragen de financiële straffen minimaal 500 euro.