BRUSSEL - De drie kartels die deelnemen aan de Vlaamse regeringsonderhandelingen zijn bereid om verdere stappen in de staatshervorming te zetten. Dat bleek vandaag uit verklaringen van waarnemend CD&V-voorzitter Jo Vandeurzen, VLD-voorzitter Karel De Gucht en SP.A-voorzitter Steve Stevaert voor aanvang van het formatieberaad. CD&V legt het jeugdsanctierecht op tafel.

CD&V zou tijdens de Vlaamse regeringsonderhandelingen ook graag de samenlevingsproblemen, de aanpak van de overlast en een volwaardig jeugdsanctierecht bespreken, aldus Vandeurzen. ,,Alle bevoegdheden die we op Vlaams niveau kunnen uitoefenen, moeten we uitoefenen, maar er zijn ook een aantal vragen voor de communautaire ronde.'' Vandeurzen stelde een grote Vlaamse gevoeligheid vast bij alle onderhandelingsdelegaties en dat stemt hem tevreden.

De Gucht zei het ermee eens te zijn dat een verdere stap in de staatshervorming moet gezet worden. Maar in een reactie op het voorstel van Frank Vandenbroucke (SP.A) inzake een Vlaams werkgelegenheidsbeleid waarschuwde De Gucht om de kar niet zodanig te overladen dat ze niet kan vertrekken. Hij wees erop dat de regionalisering van de gezondheidszorg en de kinderbijslag een belangrijk objectief is.

De Gucht herhaalde dat het verdwijnen van de MR uit de regionale regeringen in Franstalig België de samenwerking in de federale regering niet gaat bevorderen. De VLD-voorzitter zei de wonderformule voor een nieuwe stap in de staatshervorming nog niet gevonden te hebben en gelooft niet in een grote communautaire ronde over enkele maanden.

SP.A-voorzitter Steve Stevaert was voorzichtig in zijn uitspraken over het communautaire. Hij is voorstander van meer homogene bevoegdheidspakketten en wees erop dat alle partijen het daarover eens zijn, maar herhaalde zijn waarschuwing ,,dat er geen fazanten worden gevangen met de fanfare op kop''.