ANTWERPEN - De Vlaamse regering heeft een eerste lijst van kunstwerken vastgelegd die voorlopig beschermd worden op basis van het zogenaamde topstukkendecreet. Dat moet ervoor zorgen dat deze stukken niet zomaar naar het buitenland kunnen verdwijnen. De eigenaars van de werken kunnen aanspraak maken op restauratiesubsidies.

Deze eerste lijst bevat 75 werken en 12 collecties uit de 17de eeuw, waaronder werk van Rubens, Antoon Van Dyck, Jan I Breughel, Lucas Faydherbe, Frans Hals, Jacob Jordaens en Nicolas Poussin. De stukken zijn nu voorlopig beschermd, de volgende Vlaamse regering moet de definitieve bescherming over negen maanden bekrachtigen.

Door het beschermen van topstukken wil de Vlaamse regering de meesterwerken die nog in Vlaanderen zijn, hier houden. De eigenaars van de stukken kunnen restauratiesubsidies aanvragen. Ze mogen de stukken niet uitvoeren naar het buitenland zonder toestemming van de Vlaamse Gemeenschap. Vlaanderen moet de stukken waarvoor de uitvoer geweigerd wordt, wel aankopen.

Naast de lijst met werken uit de 17de eeuw zullen de komende maanden nog lijsten met topstukken worden vastgelegd. Zo bestaan er nu al proeflijsten rond de Vlaamse Primitieven, muzikaal erfgoed, kerkelijk erfgoed, industrieel, technisch en wetenschappelijk erfgoed, Schone Kunsten tussen 1789 en 1950 en archivarisch en documentair erfgoed.

Een nieuw opgerichte raad voor het behoud van het roerend cultureel erfgoed zal de lijsten met topstukken vaststellen en voorleggen aan de volgende Vlaamse regering. Aan het hoofd van die raad staat Till-Holger Borchtert, de conservator van het Brugse Groeningemuseum.