De Belgische marketeers verwachten dat de marketingbudgetten opnieuw zullen toenemen.

Dat blijkt uit een onderzoek van 'The House of Marketing'. Het bureau ondervroeg meer dan 400 marketingspecialisten over de evolutie van de budgetten, trends, verwachtingen en uitdagingen in de marketingsector.

De eerste conclusie uit de enquête is dat de budgetten voor marketing, na een jarenlange terugval, opnieuw gaan stijgen. Meer dan 45 procent van de ondervraagde marketinglui denken dat ze dit jaar meer zullen spenderen dan vorig jaar. Maar iets meer dan 14 procent denkt dat de budgetten gaan dalen.

Als ze de vraag krijgen waar ze het geld aan zullen uitgeven, laten de ondervraagden duidelijk hun interesse blijken voor on line-marketing en direct marketing. Respectievelijk 69 en 64 procent meent dat deze twee disciplines aan belang zullen winnen.

De grote verliezers zijn sponsoring, televisie en events en beurzen. Zo'n 29 procent denkt dat er minder geld naar sponsoring zal gaan, voor televisie is dat 26 procent, voor beurzen 23,5 procent. Desondanks blijft televisie voor meer dan 20 procent van de marketeers het belangrijkste kanaal voor hun boodschappen. De andere traditionele media (cinema, affiches, kranten en magazines) staan voorlopig nog niet onder druk.

De opmars van internet en direct marketing moet worden gezien in het alsmaar toenemend belang van return on investme nt (ROI) . Adverteerders willen steeds nauwkeuriger meten hoe hun marketinggeld werd besteed en wat het opleverde. Iets wat met on line-marketing en direct marketing eenvoudig en vrij precies kan gebeuren. ,,Hebben marketeers misschien te lang geleefd in de overtuiging dat strategie, plannen maken en creativiteit hun job was en financiën iets voor boekhouders?", reageert Patrick De Pelsmacker, professor marketing aan de UA. ,,En krijgen ze nu het deksel op de neus?" Het stijgend belang van ROI is ook de reden waarom beurzen en events achteruit gaan: het rendement ervan is bijzonder moeilijk te berekenen.

Toch lijken de massamedia in het algemeen aan terrein te verliezen. Er komen zoveel commerciële boodschappen via massamedia op de consument af dat hij ze uiteindelijk niet meer ziet. Marketeers kiezen daarom voor andere kanalen die op een interactieve manier rechtstreeks contact met de consument kunnen genereren.

Een andere trend uit het onderzoek is het alsmaar stijgende belang van employer branding , het creëren van een positief imago voor de huidige en toekomstige werknemers van een onderneming. ,,In tijden van internationalisering, fusies, overnames en een groeiend bewustzijn bij jonge mensen dat ze toegevoegde waarde willen in het leven, is de keuze van een geschikte werkgever zowel moeilijker als belangrijker geworden. Een bedrijf dat erin slaagt een goed imago uit te dragen heeft bij beloftevolle kandidaten een streepje voor."

(fpe)