Minister van Consumentenzaken Freya Van den Bossche (SP.A) heeft het recht om de reglementering rond het beroep van vastgoedmakelaar te interpreteren. Een discussie over die interpretatie moet niet voor de rechtbank van eerste aanleg plaatsvinden. Zo oordeelde de rechtbank in Hasselt gisteren. Ze wees de vordering in kort geding van de Limburgse afdeling van de CIB af.

De organisatie van vastgoedmakelaars stapte in november vorig jaar naar de rechtbank om de opmerkingen van de consumenteninspectie in het kader van een grootschalige doorlichting van de sector, aan de wet op de handelspraktijken te laten toetsen. De sector was niet opgetogen met de stelling van de minister dat een grote kuis in de vastgoedsector nodig was nadat volgens haar uit die doorlichting gebleken was dat vier op vijf makelaars in overtreding waren met de wet op de handelspraktijken.

Het CIB overweegt de zaak ten gronde aan te kaarten voor de arbeidsrechtbank.

(lc)