België prijkt op de vijftiende plaats in de Lissabon-rangschikking. Die wordt jaarlijks opgesteld door het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) en meet de vooruitgang die de (25) EU-lidstaten boeken in de uitbouw van een competitieve en dynamische kenniseconomie. Daarover werden afspraken gemaakt op de EU-top van Lissabon, in 2000.

Na een analyse van veertig sociaal-economische en beleidsmatige indicatoren behaalde België dit jaar een score van 45,2 procent. Vorig jaar strandde België nog op de negentiende plaats met een score van 40,9 procent. Groot-Brittanië, Denemarken en Zweden blijven de rangschikking aanvoeren.

België haalde volgens het VBO zijn beste resultaat op het vlak van sociale cohesie. Ook inzake milieu, werk en in mindere mate innovatie ging ons land erop vooruit. Het VBO blijft zich wel zorgen maken over de concurrentiekracht van de bedrijven.

(belga)