Stakingsdreiging bij het spoor ebt weg
Voor Jos Digneffe, de vakbondsleider van de socalistische spoorbond, heeft minister van Overheidsbedrijven Johan Vande Lanotte (SP.A) voldoende water in de wijn gedaan. Foto: © PDW
BRUSSEL - De stakingsdreiging bij het spoor is wat bekoeld. Jos Digneffe van de socialistische spoorbond ACOD maakte gisteren alvast duidelijk dat de teksten van de beheersovereenkomsten voor hem in positieve zin aangepast zijn. Maar het laatste woord is voor de achterban die vandaag beslist.

ZIJN collega Michel Bovy van de christelijke spoorbond ACV-Transcom wou zich gisteren nog niet uitspreken over de tekstaanpassingen. ,,Ik heb morgen overleg met de achterban en dan valt de beslissing of we vrijdag al dan niet voor 24 uur het werk neerleggen'', zei de vakbondsman gisteren. Maar ook Digneffe benadrukte gisteren dat hij in persoonlijke naam sprak en dat de achterban zich vandaag nog moet uitspreken.

De spoormannen bij de NMBS legden op vrijdag 13 mei gedurende twee uur het werk neer. Althans, dat was de bedoeling, want die staking leidde uiteindelijk gedurende zowat de hele dag tot hinder in het spoorverkeer.

Reden voor de actie was de grote onvrede over de beheerscontracten die in de maak zijn voor de spoorbedrijven. In de eerste teksten stond ingeschreven dat de NMBS tegen 2008 een financieel evenwicht moest bereiken, terwijl er niet veel ruimte werd gelaten voor tariefverhoging. ,,Dat kan dan alleen met een verdere afslanking van het personeel'', luidde het bij de spoorbonden. ,,Er was nochtans overeengekomen dat er eerst een evaluatie van het huidige herstructureringsplan zou komen.''

De financiële doelstelling is nu afgezwakt in de finale tekst van de beheersovereenkomsten. In artikel 60 van de overeenkomst tussen de overheid en de NMBS Holding staat nu uitdrukkelijk ingeschreven dat het huidige ondernemingsplan vanaf 15 september eerst zal geëvalueerd worden.

,,Op basis van deze evaluatie zullen de staat en de directie alle nuttige maatregelen treffen om een stabilisatie van de globale schuld van de drie vennootschappen te bereiken op het niveau van een maand in 2008'', luidt het nog in de beheersovereenkomst. Het principe van een voorafgaande evaluatie was essentieel voor de bonden.

Daarna wordt, om de bonden gerust te stellen, een hele rist maatregelen opgesomd, waaronder de belofte van de overheid om voldoende geld op tafel te leggen om de reizigerstoename op te vangen. Meer reizigers betekent meer inkomsten en minder besparingen en afvloeiingen. Maar tot die maatregelen hoort ook ,,de evaluatie, en indien nodig, de voortzetting van de inspanningen op het vlak van productiviteit. ( lees: verdere afslanking ).''

Daarnaast wordt hen ook beloofd dat er extra inspanningen komen om de veiligheid van de treinbegeleiders te verbeteren.

Ook de vrees dat een aantal activiteiten zou uitbesteed worden, is deels weggewerkt. In de oorspronkelijke teksten stond ingeschreven dat de NMBS ook zou onderzoeken om treinkaartjes buiten de stations te verkopen. Maar nu wordt wel verduidelijkt dat ,,de stations de bevoorrechte verkooppunten voor de vervoersbewijzen'' zijn.

De beheersovereenkomsten omschrijven wat de overheid verwacht van de spoorbedrijven en welke financiële middelen ze daar tegenover stelt. In de huidige overeenkomsten is onder meer sprake van gratis parkings aan de stations voor vaste klanten en een compensatieregeling bij vertragingen (DS 23 mei) .

(cv)