De franchiseketens willen volgend jaar bijna vijfhonderd vestigingen openen en tweeduizend banen scheppen.

Dat blijkt uit een onderzoek door het bureau HEC Consulting Group en Ernst & Young. De studie is de eerste inventarisatie van de franchisesector in ons land.

De hele franchisesector zou volgens de studie een omzet van 8 miljard euro genereren, goed voor 3 procent van het bruto binnenlands product. Volgens de studie is de sector goed voor veertigduizend arbeidsplaatsen, waarvan 25.000 zelfstandigen.

Er zijn ongeveer tienduizend verkooppunten op franchisebasis. Dat aantal groeit snel. De 201 ketens die aan het onderzoek meewerkten, zijn van plan het komende jaar 496 verkooppunten te openen.

Dat zou gepaard gaan met de creatie van tweeduizend banen, ongeveer 6 procent van het totale aantal arbeidsplaatsen dat jaarlijks geschapen wordt.

Over drie jaar zouden er zelfs 937 nieuwe verkooppunten worden geopend. Iets meer dan de helft van de geplande vestigingen zal in de stadscentra gesitueerd zijn. Bij de studie was de helft van de 400 geregistreerde netwerken betrokken.

Van de franchiseketens die in ons land actief zijn, is 55 procent van Belgische oorsprong. Van de overige formules is de franchisegever een buitenlands bedrijf. De Fransen zijn het talrijkst aanwezig met 16 procent van de franchiseformules. Daarna komen de Amerikanen met 9 procent en de Nederlanders met 7 procent. De overige landen zijn elk goed voor minder dan 5 procent. De Belgische groepen zijn in meerderheid wel van plan om buiten ons land actief te worden. De buurlanden staan daarbij bovenaan het lijstje.

De snelle uitbreiding van de franchisesector kan te maken hebben met de wet-Laruelle, die op 1 februari van kracht is geworden. Die maakt een zogenaamd ,,document van precontractuele informatie'' (DPI) verplicht bij het afsluiten van een franchisecontract. Die verplichting is bedoeld om de verhouding tussen franchisegever en -nemer evenwichtiger te maken. In Frankrijk en Spanje hebben gelijkaardige wetten de sector gestimuleerd.

(rmg)