Buurtontwikkeling stimuleren in achtergestelde wijken en de kansen op werk voor kansarmen verhogen.

Dat zijn de twee grote doelstellingen van de vijf vzw's die voortaan Levanto vormen. Loopbaanbegeleiding, opleiding, werkervaring en bemiddeling zijn daarbij de centrale hulpmiddelen.

De tientallen projecten, verspreid over locaties in haast evenveel stadswijken, werden door het nieuwe managementteam in vier divisies onderverdeeld.

Binnen Impuls en Innovatie gaat het bijvoorbeeld om het Leerwerkbedrijf Antwerpen, dat jongeren werkervaring geeft om ze daarna in een pool de arbeidsmarkt op te sturen.

Binnen Grootstedelijke Projecten is er onder meer Labour for Neighbour. Dat is een experiment in de wijken Europark/Linkeroever en Kronenburg/Deurne om lokale werklozen aan een lokale job te helpen in dienstverleningswerk voor de buurt.

De Meerwaarde-diensten omvatten opleidingscursussen voor leidinggevenden (leren leren, voor instructeurs), cursussen voor werknemers: 'kom op voor jezelf', lessen assertiviteit voor Vlaamse ambtenaren van niveau D, en ook 'niet zomaar een job', lessen in beroepsfierheid voor werknemers van niveau E in de Antwerpse ziekenhuizen.

De grootste divisie draait om Tewerkstellingsprojecten, gegroepeerd rond jobs in zorg en schoonmaak, logistiek/maritiem, bouw en milieu en de sociale werkplaatsen.

Enkele voorbeelden: op een binnenschip worden opleidingen gegeven voor matroos; op Petroleum-Zuid wordt aan bodemonderzoek en -sanering gedaan; andere teams doen aan groenaanleg en onderhoud, of staan in voor onderhoud van bushokjes van De Lijn. Logistieke opdrachten (goederenopslag, verhuizing,...) worden verricht voor stadsdiensten, maar ook voor evenementen als het Sfinks-festival.

Ook specifieke opleidingsprojecten horen hier thuis, zoals voor logistiek assistenten in ziekenhuizen. Die moeten niet-medische taken uitvoeren, zoals eten brengen op de patiëntenkamers of bedden dekken, of patiënten vervoeren.

Levanto durft sinds kort ook de grenzen van de Antwerpse grootstad verlaten. Vitamine W verwierf vorig jaar, in onderaanneming van de VDAB, enkele begeleidingsprojecten voor langdurig werklozen. Dat werkterrein bevindt zich in Mechelen en Vilvoorde. ,,Geen grootsteden, maar op het vlak van werkloosheid en kansarmoede wel getroffen door grootstedelijke problemen. Wij hopen er onze ervaring uit Antwerpen te kunnen doorgeven.''

(jir)

www.levanto.be