Telefoonkosten bedrijven dalen
Voor mobiel telefoonverkeer is de prijsdaling het grootst. Foto: © An Nelissen
Belgische bedrijven betalen minder voor telefonie, maar in de buurlanden is bellen vaak nog goedkoper.

Dat blijkt uit een jaarlijkse vergelijkende studie van de zakelijke telecomtarieven in veertien landen, uitgevoerd door het studiebureau NUS Consulting. De studie heeft betrekking op de gemiddelde beltarieven op 1 februari.

De prijsdaling is het grootst voor mobiel verkeer. Een gsm-gesprek van drie minuten in de piekperiode kostte in ons land gemiddeld 38,8 dollarcent, of 30,8% minder dan een jaar eerder. Ons land schuift daarmee op van de vijfde naar de achtste plaats in de ranglijst van duurste gesprekken. Zuid-Afrika bleef het duurst (123 cent), de VS het goedkoopst (16,8 cent). Van onze buurlanden scoort alleen Nederland (24,1 cent) beter, maar daar werd het voorbije jaar geen daling genoteerd. Alleen in Zweden (-51,6%) en Finland (-44,2%) zijn de mobiele tarieven het voorbije jaar sterker gedaald.

De prijs voor een nationaal telefoontje (gedefinieerd als een afstand van 320 kilometer) op het vaste netwerk daalde in ons land met 19,5% tot 16,7 dollarcent. België verbetert zich ook daar (van de zesde naar de zevende plaats), maar moet onder meer Frankrijk (13,1) en Duitsland (9,3) laten voorgaan. In Nederland bleven die kosten stabiel op 18,6 dollarcent. In grote landen gelden wel lagere tarieven voor ,,lokale'' gesprekken (binnen een bepaalde telefoonzone). Zo bekeken is België met zijn 16,7 dollarcent het duurste telefoonland. In Canada zijn dergelijke gesprekken zelfs helemaal gratis.

NUS vergeleek ook de internationale beltarieven, op basis van een gesprek van drie minuten tijdens de piekuren naar New York. Hoewel ons land ook daar een daling optekende van 8,9%, blijft België met 52 dollarcent het op drie na duurste land. In Nederland betaal je slechts 27,6 cent, in Duitsland 14,5 cent en in Groot-Brittannië 13,2 cent.

De maandelijkse prijs van een bedrijfsabonnement voor een vaste lijn ten slotte bleef stabiel op 16,95 dollar, goed voor een negende plaats op de ranglijst. Nederland (26,42 dollar) en Frankrijk (20,21 dollar) scoren hier slechter, maar Duitsland (6,54 dollar) een stuk beter.