De juiste antwoorden

De juiste antwoorden van de quiz ,,Mijn naam is Bond'':
1c; 2d; 3c ...