Geen soelaas voor België
BRUSSEL - Zonder instroom van buitenlanders zou de bevolking van België al sinds 1997 ingekrompen zijn. Maar zelfs een forse stijging van de migratie brengt geen soelaas voor de vergrijzing. Volgens berekeningen van ING België zouden er tegen 2050 liefst 3,3 miljoen bijkomende immigranten nodig zijn om de bestaande verhouding tussen jongeren en (niet-actieve) ouderen te behouden. ING noemt zo'n scenario ,,irrealistisch''.

De studiedienst van ING wijst er bovendien op dat de Belgische arbeidsmarkt vooral nood heeft aan gekwalificeerde werkkrachten, bijvoorbeeld voor de invulling van technische knelpuntberoepen. Maar zoiets vergt een selectief immigratiebeleid, waarbij geschoolde buitenlanders actief worden aangetrokken. Maar voor die groep (hogere) geschoolden bestaat er grote internationale concurrentie. ,,Toen Duitsland onlangs massaal buitenlandse informatici wou aantrekken, viste het achter het net'', aldus conjunctuuranalist Ivan Van de Cloot van ING.

Toch zijn die ,,betere'' inwijkelingen - met een hogere scholing dan de gemiddelde binnenlandse bevolking - nodig om tegen 2050 een lichte verhoging van het bbp per inwoner met 0,15 % te bekomen, of omgerekend 109 euro per inwoner. Maar, aldus Van de Cloot, als de immigratiegolf vooral uit laaggeschoolden zou bestaan, ,,zal dat een negatieve impact hebben op het bbp per inwoner''.

(jir)