BRUSSEL - In 2007 wordt begonnen met de uitdieping van de vaargeul in de Schelde tot 13,1 meter. De Vlaamse minister van Openbare Werken en Leefmilieu, Kris Peeters (CD&V), heeft daarover een politiek akkoord op zak met zijn Nederlandse collega's Karla Peijs en Cees Veerman. Volgens het Antwerpse havenbestuur is na 2010 een extra uitdieping van de Schelde nodig.

Peeters bereikte gisteren een politiek akkoord met de Nederlandse bewindslui van Verkeer en Waterstaat en van Natuur over de inhoud en de timing van de ,,Ontwikkelingsschets 2010 voor het Schelde-estuarium'', zoals het dossier officieel heet. De afspraken slaan op de toegankelijkheid van de haven van Antwerpen, de impact daarvan op het leefmilieu en het indijken van overstromingsgevaar.

De drie ministers leggen hun akkoord tegen uiterlijk 17 december ter bekrachtiging voor aan hun collega's in de Vlaamse en Nederlandse regering. Volgens Kris Peeters is die goedkeuring een formaliteit. De financiering werd al ingeschreven in de budgettaire planning van de regering-Leterme.

De uitdieping van de vaargeul in de Schelde maakt de Antwerpse haven toegankelijk voor schepen met een diepgang tot 13,1 meter, zonder invloed van het getij. De baggerwerken beginnen in 2007. Daardoor zullen grotere containerschepen tot in de Antwerpse haven geloodst kunnen worden, zonder af te hangen van de zeegetijden. De uitdieping van de vaargeul is al jaren een belangrijke eis van het Antwerpse Havenbedrijf en van het stadsbestuur.

Omdat de containerschepen almaar groter worden, tot een capaciteit van 8.000 containers per schip, zou de uitdieping tot 13,1 meter wel eens ,,snel achterhaald kunnen zijn'', meent de schepen van de Haven, Leo Delwaide (VLD). Volgens Delwaide is in 2010 een extra uitdieping van de Schelde nodig om de marktpositie van de Antwerpse haven niet in het gedrang te brengen.

Door de uitdieping in 2007 hoopt Antwerpen een aandeel van 25 procent te verwerven in de containertrafiek langs de Noordzee, van Le Havre tot Hamburg. In de eerste zes maanden van dit jaar werd in Antwerpen 7,1 procent meer goederen overgeslagen dan in dezelfde periode van vorig jaar, vooral door de containertrafiek.

Het Nederlands-Vlaams akkoord bouwt voort op studies die hebben uitgewezen dat de uitdiepingswerken geen schade toebrengen aan de natuur en het overstromingsgevaar niet verhogen. Er wordt een ,,aangepaste strategie'' aangekondigd voor het storten van de baggerspecie. Tegen juli volgend jaar moeten er concrete afspraken zijn over ,,robuuste'' natuurprojecten.

De bouw van een stormvloedkering ter hoogte van Antwerpen is volgens minister Peeters in de eerstkomende jaren ,,niet aan de orde''.

(jir)