ANTWERPEN - In de chemiefabriek van Bayer in de Antwerpse haven wordt voor het eerst sinds lang opnieuw geïnvesteerd in nieuwe productie-installaties. Sneller dan verwacht is de chemiefabriek weer in de running voor nieuwbouwinvesteringen.Voor de bedrijfsleiding van Bayer-Antwerpen is dat een opsteker na enkele jaren van kommer en kwel.

BAYER stopt 20 miljoen euro in het optrekken van de anilineproductie. De nieuwe investering levert geen extra jobs op, maar volgens topman René De Cleyn gaat de Antwerpse chemiefabriek binnenkort wel opnieuw aanwerven voor de andere activiteiten.

Volgens woordvoerster Lisette Mertens begin Bayer-Antwerpen nu de vruchten te plukken van belangrijke kostenbesparingen. In de Antwerpse chemiefabriek werd eind 2002 zwaar geherstructureerd. Enkele maanden nadien werd een belangrijke productie-installatie opgedoekt. Daardoor gingen 700 banen verloren. Eind juni 2004 werd Bayer-Antwerpen door de verzelfstandiging van een reeks activiteiten bijna gehalveerd.

Het werknemersaantal van Bayer illustreert de afkalving. In 2002 was de Antwerpse vestiging met bijna 2.500 werknemers een van de grootste werkgevers in de chemiesector in België. Begin 2005, na de afsluiting van het sociaal plan van 2002, zullen er nog circa 900 aan de slag zijn. Nog eens zoveel mensen werken bij de verzelfstandigde activiteiten.

De investering bij Bayer-Antwerpen omvat zowel de uitbreiding van de huidige anilinefabriek als de bouw van een nieuwe installatie. Samen is dat goed voor 75.000 ton extra capaciteit. Momenteel bedraagt de productiecapaciteit 140.000 ton. De nieuwe installatie moet tegen begin 2006 klaar zijn, de uitbreiding van de bestaande kan al voor eind 2005.

Aniline wordt gebruikt voor de productie van difenylmethaan-diisocyanaat (MDI), een belangrijk chemisch bestanddeel voor de productie van polyurethaanschuim en elastomeren. Hard isolatieschuim wordt bijvoorbeeld gebruikt bij de bouw van koel- en diepvrieskasten en als warmte-isolatie in de bouwindustrie en ondergrondse warmwaternetten. Elastomeren worden dan weer gebruikt in de schoen-, de automobiel- en de elektrotechnische industrie.

De uitbreiding van de anilineproductie is voor een stuk ook te danken aan de economische herleving. Het resulteerde in een gevoelige toename van de vraag naar MDI en dus ook aniline. De bedrijfsleiding van Bayer Antwerpen stelt dat de kostenbesparing door de herstructurering heeft meegespeeld bij het toewijzen van de investering. De tevredenheid is volgens Mertens des te groter omdat Bayer Antwerpen veel sneller dan verwacht weer in aanmerking komt voor nieuwbouwinvesteringen. ,,We staan weer op de kaart'', besluit ze.