Astridlaan

Er zullen weg- en rioleringswerkzaamheden uitgevoerd worden in de Astridlaan om de afwatering op de parkings te verbeteren. De eerste fase dateert van 1988, nu volgt de tweede fase. (efo)