Sporttoelagen

Sportverenigingen die lid zijn van de Sportraad krijgen dit jaar een gemeentelijke toelage voor het onderhoud van hun sportterreinen. Daaronder vallen vijf voetbalploegen, een terrein voor hondendressuur, het oefenveld van de Hagelandruiters en het terrein van de Schuttersgilde De Beiaard in Meensel-Kiezegem. (fg)