AMERIKAAN

Zangkoor Cantate is op zoek naar gastgezinnen. Begin juli zakken immers tachtig jongeren van het Amerikaanse koor Blue Lake's International Choir af naar de gemeente. Interesse om een of meer jongeren op te vangen? Contacteer 02-759.85.12. (bcz)