ROME - De Italiaanse premier Silvio Berlusconi heeft een vertrouwensstemming in het parlement doorstaan en kan daardoor zijn drie televisienetten behouden.

328 kamerleden stemden voor de premier, 230 tegen. De vier coalitiepartijen rond Berlusconi beschikken over een meerderheid van 367 op de 630 zetels in de Italiaanse Kamer van Volksafgevaardigden.

De premier had de vertrouwensstemming gevraagd rond een ontwerp van decreet, dat op 28 januari probleemloos door de Senaat raakte. Elk kamerlid diende na naamafroeping luidop zijn of haar stem uit te brengen.

In 2002 had het Grondwettelijk Hof de regeringsleider, die aan het hoofd staat van de holding Mediaset, verplicht één van die drie netten, Rete 4, vanaf 1 januari naar een satelliet over te hevelen, om het pluralisme en de concurrentie in de audiovisuele sector te vrijwaren. Dankzij het decreet wordt de licentie voor Rete 4 gewoon verlengd.