De boete die Microsoft gisteren opgelegd kreeg, vormt het voorlopige hoogtepunt in een juridische strijd die al ruim tien jaar aansleept. Een strijd die Microsoft overigens niet alleen met de Europese Commissie uitvecht, maar ook met de Amerikaanse overheid. Een overzicht.

Juli 1994: De Europese Commissie en het Amerikaanse ministerie van Justitie bereiken een minnelijke schikking met Microsoft, dat ervan beschuldigd werd de concurrentie te belemmeren door zijn licentiebeleid.

December 1997: Het Amerikaans ministerie van Justitie zegt dat Microsoft de bepalingen van het akkoord uit 1994 niet naleeft. Een Amerikaanse rechter, Thomas Jackson, verplicht Microsoft zijn internetbladeraar Internet Explorer los te koppelen van Windows, maar Microsoft doet dat niet en gaat in beroep. Het geeft pc-producenten wel de toelating Windows te installeren zonder het Internet Explorer-icoontje.

Mei 1998: Het Amerikaans hof van beroep oordeelt dat het vonnis van rechter Jackson uit 1997 niet geldt voor Windows 98.

Februari 2000: De Europese Commissie opent een onderzoek naar Microsoft wegens vermeende concurrentiebelemmerende eigenschappen van Windows 2000.

Juni 2000: Rechter Jackson beveelt de opsplitsing van Microsoft in twee bedrijven, op verzoek van het Amerikaanse ministerie van Justitie en 17 Amerikaanse staten.

Augustus 2000: De Europese Commissie zegt dat Microsoft zijn positie misbruikt om de concurrentie te belemmeren op de markt voor netwerkservers. Juni 2001: In beroep wordt de opsplitsing van Microsoft ongedaan gemaakt. Maar het hof van beroep oordeelt wel unaniem dat Microsoft de monopoliepositie van Windows misbruikt.

30 augustus 2001: De Europese Commissie zegt dat Microsoft de concurrentie op de markt voor audiovisuele software belemmert door de Windows Media Player te integreren in Windows.

November 2002: Microsoft bereikt een minnelijke schikking met het Amerikaans ministerie van Justitie en een aantal Amerikaanse staten.

15 maart 2004: Antitrust-experts van de 15 EU-lidstaten keuren een ontwerpbeslissing van de Europese Commissie goed.

16-17 maart 2004: Microsoft-CEO Steve Ballmer ontmoet Europees commissaris voor Concurrentiezaken Mario Monti in een ultieme poging om alsnog een minnelijke schikking te bereiken.

18 maart 2004: Monti maakt bekend dat er geen minnelijke schikking bereikt werd.

(reuters)