BRUSSEL - Umicore zal dit jaar 130.000 ton zink minder produceren. Dat kost 216 Franse werknemers hun baan. De maatregel maakt deel uit van Umicores strategie om vooral hoogwaardige materialen te maken.

Umicore ziet geen toekomst meer in de verkoop van zogenaamd primair zink. Dat materiaal wordt vooral in de staalindustrie gebruikt. Vorig jaar was het primaire zink goed voor 23 procent van het totale zinkvolume dat Umicore produceerde. De rest verwerkt Umicore in hoogwaardige legeringen, chemische producten en bouwmaterialen. Omdat het bedrijf die laatste productcategorieën wil versterken, zal er in de Franse vestigingen in Auby en Calais 60 miljoen euro geïnvesteerd worden.

De maatregel betekent ook dat Umicore minder zinkconcentraat zal aankopen. Het aandeel van gerecycleerd zink in de totale productie neemt toe. De productiebeperking maakt Umicore minder afhankelijk van de zinkprijs.

De ingreep is bedoeld om te helpen de resultaten van Umicore op niveau te houden na het recordjaar 2004. De recurrente bedrijfswinst steeg met 96 procent tot 301,8 miljoen euro. Vorig jaar was het eerste jaar waarin de in 2003 aangeschafte dochter PMG volledig bijdroeg aan de resultaten. Umicore had ook door de hoge kobalt- en zinkprijzen de wind in de rug. Bovendien was er veel vraag naar producten waarin speciale metalen verwerkt worden, zoals herlaadbare batterijen en autokatalysatoren.

De steeds strenger wordende regels waaraan uitlaatgassen moeten voldoen, zijn voor Umicore goed nieuws. ,,Schone lucht is onze business'', zegt gedelegeerd bestuurder Thomas Leysen. De enige activiteit waar het wat minder goed ging, is de edelmetalenrecyclage. Een herstructurering in het Duitse Hanau zou de prestaties van die afdeling wel moeten verbeteren.

Wat de vooruitzichten voor dit jaar betreft, blijft Leysen voorzichtig. Umicore is minder goed ingedekt tegen de dollarschommelingen dan vorig jaar, wat een negatief effect van 65 miljoen zal hebben. De afdeling ,,advanced materials'' kent een groeivertraging, maar herstelt zich wellicht in de tweede jaarhelft. De koperactiviteit staat er goed voor, maar wordt dus afgesplitst. Die operatie krijgt naar verwachting eind april haar beslag.

(rmg)