Zure bezinkingsvijvers Tiense Suiker stinken

Bij de Tiense dienst Leefmilieu zijn klachten binnengelopen over een onaangename geur in de stad. Die blijkt afkomstig van de bezinkingsvijvers van de Tiense Suikerraffinaderij, en is een gevolg van een te laag pH-waarde. Dat duidt erop dat de vijvers te zuur zijn, waardoor zuren afkomstig van suikerresten vluchtig worden.

Om de hinder te beperken zal de raffinaderij deze week de pH verhogen door acht tanks van 25 ton ...

Niet te missen