De vakbond en zijn vrouw

BEGIN december 2003 overhandigde het Italiaanse voorzitterschap van de Europese Unie aan de Europese ministers van Arbeid een rapport over de vertegenwoordiging van vrouwen in de centra van economische besluitvorming. Over de hele lijn zijn de resultaten onthutsend. Vrouwen worden compleet gemarginaliseerd. Ook bij de vakorganisaties is dat het geval - hoewel je dat daar niet zou verwachten. Griekenland en België hebben volgens dat rapport de laagste participatie van vrouwen in de leidinggevende organen. De op komst zijnde sociale verkiezingen zijn om die reden een uitstekende gelegenheid om de posities te verduidelijken.

De vakbeweging heeft nog steeds te weinig oog voor de huidige benadering van het probleem, namelijk de gender mainstreaming dimensie: ,,de geïntegreerde aanpak ter bevordering van gelijke kansen tussen ...

Niet te missen