Schuld

Inzet: Afrikanen hebben een schuld van 374 miljard dollar als een molensteen om de nek hangen. Afrika vraagt de kwijtschelding ervan voor alle landen, opdat ze het geld kunnen besteden aan gezondheidszorg en onderwijs, en niet aan intresten.

Hinderpalen: Er ligt nu een kwijtschelding van 55 miljard dollar voor achttien landen op tafel voor de schulden die ze hebben bij multilaterale instellingen. Voorzitter Groot-Brittannië wil dat meer landen de kans krijgen. De VS steunen dit niet.

Kans op succes: De 55 miljard voor 18 landen zijn binnen. De 44 andere arme landen die ngo's geoormerkt hebben voor de financiële spons worden meer dan waarschijnlijk teleurgesteld.

Handel

Inzet: De VS en EU subsidiëren hun boeren, waardoor die op de wereldmarkt hun producten aanbieden tegen prijzen die collega's in het Zuiden te gronde richten; met de subsidies kunnen ze ook hun overschotten dumpen in de derde wereld. Handelstarieven van rijke landen verhinderen de toegang van producten uit arme landen.

Hinderpalen: De VS hebben gisteren gezegd dat ze hun subsidies voor katoen afbouwen. Ze kunnen niet anders, na een veroordeling door de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Verder willen ze alleen subsidies afschaffen als de EU dat eerst doet.

Kans op succes: Nu de hervorming van het Europese landbouwbeleid tot 2013 van tafel lijkt, is de afschaffing van de subsidies onmogelijk. Maar er kan in de marge gemorreld worden. De echte onderhandelingen over handel zijn voor de WTO in december.

Ontwikkelingshulp

Inzet: Zonder een massale geldinjectie kan Afrika de achterstand - voor gezondheid, onderwijs, infrastructuur en economie - niet inhalen. Anti-armoedecampagnevoerders willen 50 miljard dollar hulp per jaar extra. De Britse premier Tony Blair stelt voor om te beginnen met 25 miljard.

Hinderpalen: Verscheidene rijke landen willen harde garanties dat het geld goed besteed wordt. Ze zijn er verre van overtuigd dat dit het geval is. Groot-Brittannië wil desalniettemin de cheque schrijven, de VS en Japan veel minder.

Kans op succes: Blair kan de 25 miljard extra voor Afrika uit de brand slepen.

Klimaat

Inzet: Het Kyotoverdrag loopt af in 2012. De VS hebben het nooit ondertekend; landen die dat wel deden, vorderen niet of traag in het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen en de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen.

Hinderpalen: de VS verkiezen investeringen in nucleaire en nieuwe technologie. Andere G8-partners loven het nut van ,,schone'' technologie, zoals windenergie, maar ze willen ook een vermindering van de uitstoot.

Kans op succes: Frankrijk, Rusland, Groot-Brittannië en Duitsland zijn zeker van een doorbraak, maar Bush zegt dat hij geen plan wil dat doet denken aan Kyoto. Misschien komt er een nieuw ,,forum'' om het thema te bespreken.

Olie

Inzet: De prijs voor een vat olie staat nu al op 60 dollar. De regels van de economie dicteren één gevolg: wereldwijd recessie. Die is er (nog) niet, maar aangezien olie schaarser wordt en de vraag van ontwikkelingslanden groter, wordt iedereen nerveus.

Hinderpalen: Onduidelijk. Rusland, een grote olieproducent, lijkt alvast in zijn nopjes met de hoge prijzen. De voorstanders van ,,groene'' energie daarentegen ruiken een kans.

Kans op succes: de G8 hebben weinig vat op de prijs. Ze zouden het IMF steun laten geven aan ontwikkelingslanden die in de problemen komen door de hoge prijzen.