BRUSSEL - Het vertrouwen van de Belgische bedrijfsleiders en accountants in de economische ontwikkelingen de komende maanden is gekelderd tegenover drie maanden geleden. Alleen over de omzetontwikkeling in hun eigen bedrijf koesteren de bedrijfsleiders nog positieve verwachtingen. Voor de rest zien ze de toekomst somber in.

TERWIJL in de peiling van april (DS 7 april) het vertrouwen in de economische conjunctuur nog boven het nulpunt bleef, zakt het deze maand diep in het rood. Alleen over de omzetevolutie van hun eigen bedrijf blijven de deelnemende bedrijfsleiders en accountants licht positief gestemd. Maar die verwachte omzetstijging zal zeker niet leiden tot bijkomende banen, denken ze, integendeel. En ook de evolutie van hun investeringsprogramma's en van hun export-orderboekje zien ze negatief in. De cijfers in de grafieken geven het saldo weer van positieve en negatieve verwachtingen.

Opvallend is dat de CEO's en Voka-leden optimistischer gestemd zijn dan de accountants en belastingconsulenten. De bedrijfsleiders zijn alleen uitermate negatief gestemd over de evolutie van de economische conjunctuur, maar zien de onmiddellijke toekomst van hun eigen bedrijf op het vlak van omzet, tewerkstelling, investeringen en export-orderboekje overwegend positief in. De leden van het IAB daarentegen koesteren negatieve verwachtingen over de hele lijn.

Behalve naar de verwachtingen over de economische conjunctuur, peilde de enquête dit kwartaal ook naar de houding van de CEO's en accountants over de euro en de Europese Unie. Na de verwerping van de Europese grondwet in Frankrijk en Nederland, gingen er immers hier en daar stemmen op om de Europese Unie af te bouwen tot een pure vrijhandelszone, en zelfs om de euro weer af te schaffen.

Tachtig procent van de deelnemers aan de poll vindt dat Europa een sterke eenheidsmunt nodig heeft. Een overweldigende meerderheid van bijna 95 procent is er bovendien van overtuigd dat de euro ook zal blijven. Slechts 3 procent acht het mogelijk dat de eenheidsmunt op termijn ook weer verdwijnt.

Slechts één op de vijf van de bedrijfsleiders en accountants is ervoor gewonnen de EU af te bouwen tot een zuivere vrijhandelszone. Als belangrijkste argument wordt de concurrentie van de Verenigde Staten en het Verre Oosten, met China op kop, aangehaald. ,,Slechts als een hecht blok zal het mogelijk zijn weerstand te bieden aan de Aziatische en Noord-Amerikaanse markt'', zegt een CEO in zijn commentaar bij deze vraag. Maar er is ook kritiek: ,,Europa is een zwak merk en heeft geen uitstraling'', zegt een andere CEO. ,,Men moet stoppen zwakke landen in de EU te brengen.''

De bedrijfsleiders pleiten bijna unisono voor meer Europa, en vooral dan voor meer politieke en meer sociale integratie. ,,Als Europa enkel een vrijhandelszone blijft, vrees ik dat ze gedoemd is om te verdwijnen'', zegt nog een CEO.

(kdr)

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig