BRUSSEL - De besluitvorming in het dossier van de luchthaven van Deurne moet medio november rond zijn. Dat zei Vlaams minister van Financiën en Ruimtelijke Ordening Dirk Van Mechelen (VLD) vanmiddag in het Vlaams Parlement. Hij reageerde hiermee op een vraag van Jan Penris (Vlaams Blok)

Volgens Penris heeft de Vlaamse regering het dossier van de luchthaven van Deurne vijf jaar lang laten aanslepen zodat er deze legislatuur geen oplossing meer komt.

Drie groepen van privé-ondernemingen hebben hun kandidatuur gesteld om in het kader van publiek-private samenwerking (PPS) de zakenluchthaven te exploiteren, de Krijgsbaan naast de luchthaven te ondertunnelen om de start- en landingsbaan optimaal te kunnen gebruiken en de bedrijfsterreinen rond de luchthaven te ontwikkelen.

Van Mechelen beschreef de procedure die de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) voor de beoordeling van de kandidaturen heeft uitgewerkt.

In een eerste beoordelingsperiode worden de offertes van de privé-ondernemingen overgemaakt aan zes werkgroepen, die op 10 mei een eerste rapport indienen. Eind augustus worden aan de werkgroepen experten toegevoegd. In oktober starten de ultieme onderhandelingen. Van Mechelen zei dat het de bedoeling is dat begin november een contract aan de Vlaamse regering en de inspectie van financiën wordt voorgelegd. Medio november moet de besluitvorming rond zijn.