BRUSSEL - Vakbonden en directie van Monsanto hebben vandaag een ontwerpakkoord bereikt rond de sluiting van de Brusselse site van de agro-chemiegroep.

Het akkoord voorziet onder meer brugpensioen op 50 jaar, een sluitingspremie afhankelijk van de anciënniteit van de werknemer, drie maanden bijkomende vergoeding bovenop de wettelijke vergoedingen voor ontslagen werknemers en een bijkomende werkloosheidstoeslag voor werknemers tussen 45 en 50 jaar die geen nieuw werk meer vinden. Dat meldt Jean-Paul Demonté (SETCa).

Het concern kondigde in oktober 2003 de sluiting van haar Brusselse site aan, waar circa 135 mensen werken.

In de plaats komt er een in omvang beperkt kantoor (25 werknemers), exclusief belast met functies die een nauw contact met de Belgische instanties en de Europese instellingen inhouden.

Tussen 30 en 35 mensen kunnen overgebracht worden naar de vestigingen in Antwerpen en Lyon. Ongeveer 15 mensen krijgen brugpensioen, wat het aantal naakte ontslagen zou beperken tot 60.

Het voorakkoord wordt nu uitgewerkt en kan dan in de loop van de komende weken definitief ondertekend worden.

De eerste ontslagen komen er op 1 maart.