BRUSSEL - Ecolo vraagt dat de federale regering het gebruik van zogenaamde schone auto's en duurzame renovatie van woningen fiscaal zou aanmoedigen. De partij stelt dat voor om de broeikasgassen te verminderen in het kader van het Kyoto-protocol.

Na de ,,electorale manoeuvres'' van de VLD is de nationale klimaatcommissie stilgevallen en riskeert België Europese boetes op te lopen, stellen de Franstalige groenen vast. Ecolo wil vermijden dat de federale regering schone lucht gaat kopen. Daarom stelt de partij voor dat België bij de Europese commissie aandringt op een btw-tarief van 6 procent voor zogenaamde hybride voertuigen (half brandstof, half elektriciteit).

De Franstalige groenen zijn voorstander van premies voor schone voertuigen, of verminderingen van de verkeersbelasting. Ecolo denkt aan een financiële bonus die kan oplopen tot 2.250 euro of zelfs een afschaffing van de verkeersbelasting gedurende vijf jaar bij de aankoop van een schone wagen.

Inzake huisvesting brengt Ecolo in herinnering dat er op gewestelijk vlak premies bestaan voor bepaalde renovatie-activiteiten en voor de aankoop van ,,duurzaam'' materiaal. De partij stelt ook voor dat hernieuwbare energie en energiebesparende maatregelen fiscaal aantrekkelijker worden gemaakt. Al die investeringen zorgen voor banen. ,,Kyoto is goed voor de economie'', aldus Ecolo.