BRUSSEL De Nederlandse financiëledienstengroep ING haalde in 2003 een operationele nettowinst van 4.053 miljoen euro, ruim 18 procent meer dan in 2002. Voor 2004 toont de groep zich ,,voorzichtig optimistisch''.

Onder netto operationele winst verstaat ING het gecombineerde resultaat uit de bank- en verzekeringsactiviteiten en het vermogensbeheer, dit alles voor uitzonderlijke elementen. Analisten hadden gemikt op een cijfer van 3,99 miljard euro.

Het resultaat over 2003 werd vooral gedreven door de (relatief kleine) bankdivisie. Die zag haar operationele winst met 72,6 procent stijgen tot 1,545 miljard euro, dankzij lagere voorzieningen voor slechte kredieten, een hogere rentemarge en kostenbesparingen. In België daarentegen daalde de operationele winst uit het bankbedrijf met 22 procent, tot 478 miljoen euro.

De divisie verzekeringen zag de winst met 1,2 procent terugvallen tot 2,508 miljard euro. Dat was vooral te wijten aan de moeilijke markt, vooral in de VS.

Een opsteker was dan weer dat de on line-divisie van de groep, ING Direct, voor het eerst winst maakte vorig jaar. ING Direct is actief als internetbank voor particulieren in acht landen, en liet een operationele winst voor belastingen optekenen van 151 miljoen euro. Gedelegeerd bestuurder Ewald Kist onderstreepte dat het succes van ING Direct - ,,ons geheime wapen'' - de verwachtingen overtreft.

Voor 2004 toonde de raad van bestuur zich ,,voorzichtig optimistisch''. Maar om een concrete winstverwachting te geven, is het nog te vroeg, aldus ING.