BRUSSEL - De Brusselse minister-president Charles Picqué (PS) heeft geen aanwijzingen dat er een negatieve beslissing op til is over Volkswagen Vorst. Premier Guy Verhofstadt (VLD) herhaalt ondertussen zijn belofte aan de automobielindustrie om de lasten op ploegenarbeid verder naar omlaag te halen.

Een sluiting van de assemblagefabriek in Vorst is niet aan de orde, klinkt het op het kabinet-Picqué, dat gisteren contact opnam met de hoofdzetel van Volkswagen. Dat er een overcapaciteit is in Vorst, is al langer bekend, maar een sluiting is niet op til. Picqué baseert zich daarvoor onder meer op de opening van het Automotive Park, een bedrijvencentrum waar Volkswagen enkele toeleveranciers centraliseert. Op die opening waren onder meer premier Verhofstadt, Charles Picqué zelf en de top van Volkswagen aanwezig.

Eind juni kondigde premier Verhofstadt een actieplan voor de automobielindustrie aan. Hij herhaalt de krachtlijnen daarvan: ,,Bij het interprofessioneel akkoord van januari besliste de federale overheid al om de loonkosten voor ploegenarbeid te verlagen. Vanaf 1 juli is de lastenvermindering op ploegenarbeid nog eens verhoogd van 1 naar 2,5 procent'', zegt zijn woordvoerder, Didier Seeuws.

,,Maar de premier wil verder gaan om de automobielindustrie - en meer bepaald de fabriek in Vorst - leefbaar te houden in ons land. Daarom zullen vanaf 2006 de lasten op ploegenarbeid met 8,5 procent extra verlaagd worden, want vanaf dan begint het loondifferentieel met Duitsland stevig te spelen. Alleen zo kunnen we de Belgische automobielindustrie qua loonkosten competitief houden met Duitsland, waar een werknemer een pak goedkoper is. Het verschil moet helemaal weggewerkt worden'', zegt Seeuws.

De kosten van de lastenverlaging worden geraamd op 250 tot 300 miljoen euro. Hoe de federale regering dat wil financieren, is nog niet duidelijk. Dat leidde in het Parlement al tot scherpe kritiek van oppositieleider Pieter De Crem (CD&V), die twijfels had over de geloofwaardigheid van het plan.

Ook Vlaanderen heeft assemblagefabrieken, in Antwerpen, Genk en Gent. Vlaams minister van Economie, Fientje Moerman (VLD), herhaalt ook haar autoplan ,,Samen met de sector werken we twaalf concrete acties uit. Zo komt de nadruk nog meer te liggen op technologische innovatie, want die is onontbeerlijk om de autoassemblage in Vlaanderen te houden. Elk autobedrijf krijgt ook een eigen accountmanager binnen de Vlaamse administratie. Die is het aanspreek- en informatiepunt over procedures inzake investeringen, innovatie, milieu en ruimtelijke ordening. Wij blijven ons dus verder inspannen'', zegt Moermans woordvoerster Annemie Nijs.

(aho, wov)