Informatie

Informatie over Antwerpen en de verschillende evenementen is te verkrijgen bij Toerisme Antwerpen, Grote Markt 15, 2000 Antwerpen, telefoon: 03-232.01.03,

www.visitantwerpen.be

.