Daders zitten ook nu langer dan een derde in cel

,,Er zijn weinig daders die minder dan de helft van hun straf uitzitten'', zegt raadsheer Henri Heimans.

Wie veroordeeld wordt, kan vrijkomen na een derde van zijn straf te hebben uitgezeten. Met de klemtoon op ,,kan'', want het gaat allesbehalve om een automatisme. Cijfers over hoeveel gedetineerden er na een derde, hoeveel na de helft of na twee derde vrijkomen, zijn niet voorhanden. Maar er zijn genoeg aanwijzingen dat dit geen automatisme is.Wie een gevangenisstraf krijgt van minstens drie jaar, moet voor de commissie Voorwaardelijke Invrijheidsstelling verschijnen voor hij vervroegd ...

Niet te missen