Hoe bekijken de drie marketing professionals, die zowel professioneel als persoonlijk sterk politiek geïnteresseerd zijn, een programma als ,,Doe de stemtest''? Is het een illustratie van de ondraaglijke lichtheid van de hedendaagse politieke campagnes (en misschien wel het hedendaagse politieke bedrijf), is het een puur ontspanningsprogramma, of beïnvloedt het wel degelijk het stemgedrag van de kiezer? En zijn het inderdaad de ,,Siegfried Brackes van deze wereld'' die de campagnes maken in plaats van de politici zelf, zoals Fons Van Dyck poneert?

Marc Michils heeft naar eigen zeggen niet echt veel problemen met een programma als ,,Doe de stemtest''. ,,Het is duidelijk het lichtste programma uit het hele gamma verkiezingsprogramma's van de VRT. Als er een evenwicht is tussen lichtere en diepergaande programma's, is dat voor mij oké. In die zin is 'Doe de stemtest' een soort voorportaal van wat er nog moet komen.''

,,Waar ik wel problemen mee heb, is de naam van het programma. Want die vlag dekt de lading niet: het ís geen stemtest. Het programma wel zo noemen, is misleidend, want het is eigenlijk pure entertainment.''

Fons Van Dyck is vooral geïnteresseerd in het effect van het programma op het stemgedrag. ,,De kijkers van 'Doe de stemtest' zijn waarschijnlijk voor een groot stuk mensen die al beslist hebben op wie ze willen stemmen, het is een geëngageerd publiek - anders blijf je niet kijken. Wat is dan het effect nog? Er wordt vaak gezegd dat het net de 'onbeslisten' zijn die de uitslag van de verkiezingen bepalen, de mensen die in de laatste week beslissen. Wil dat dan eigenlijk niet zeggen dat de beslissing juist valt bij de mensen die niét naar het programma kijken?''

,,Het zal vooral de straat zijn die beslist over winst en verlies. De onbesliste kiezers die er zich dit weekend pas rekenschap van geven dat ze volgend weekend niet naar zee of de Ardennen kunnen omdat ze moéten gaan kiezen. Die vragen en kijken de komende dagen, tot de ochtend zelf, rondom zich naar vrienden en buren en vragen: 'voor wie gaat gij zondag stemmen?' Wie dan goed in de volksmond ligt, wint gegarandeerd. Dat kan een partij zijn, of een politicus."

,,Je mag een dergelijk programma niet te statisch bekijken'', vindt Dominique Vercraeye. ,,Het is eigenlijk een illustratie van hoe onze samenleving evolueert: alles gaat almaar sneller, alles moet korter op de bal zijn. Dat is niet alleen in het politieke bedrijf zo.''

,,Men stelt het vaak voor alsof het politieke bedrijf volgens zijn eigen wetten en zijn eigen logica evolueert, maar dat is niet zo. Politiek is ook een onderdeel van de maatschappij, en functioneert dus zoals de rest van de maatschappij.''

Dat impliceert ook dat de audiovisuele media inderdaad meer macht hebben, zegt hij. ,,De politici hebben de media trouwens zelf die macht in handen gegeven, door de beperkingen op de verkiezingsuitgaven die ze zichzelf hebben opgelegd. In die zin zijn het inderdaad 'de Siegfried Brackes van deze wereld' die tegenwoordig de campagnes maken.''

(kdr)