De erfenis van Reaganomics

BRUSSEL - Het laatste dat Ronald Reagan zal hebben verwacht, is dat zijn naam een decennium lang zou worden verbonden aan de manier waarop economische politiek werd bedreven. De voormalige filmacteur werd een tijdlang als het ware de tegenpool van de grootste econoom van de eeuw, John Maynard Keynes.

De samentrekking van ,,Reagan'' en van ,,economics'' stond voor een aanpak die via het toedienen van de juiste stimulansen de versterking van de aanbodzijde van de economie beoogde. Vice-president George ...

Niet te missen