BRUSSEL - Het ACV is geen vragende partij voor meer flexibiliteit. Maar als erover wordt onderhandeld, moet dit collectief gebeuren. Dat zegt de christelijke vakbond in een reactie op het voorstel van premier Guy Verhofstadt voor een vierdagenwerkweek.

,,Wij zijn geen vragende partij voor meer flexibiliteit. Die is er al genoeg. Maar als het moet onderhandeld worden, moet dit collectief gebeuren met de sociale partners. Het overleg over het interprofessioneel akkoord op het einde van het jaar is hiervoor de aangewezen plaats", aldus een ACV-woordvoerster. Van een individualisering van flexibiliteit kan absoluut geen sprake zijn, luidt het nog.

De woordvoerster wijst erop dat er al gewerkt wordt met de vierdagenwerkweek, onder meer in de banksector.

VBO reageert tevreden

Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) is tevreden met de voorstellen van premier Verhofstadt om een flexibelere organisatie van het werk binnen het bedrijf mogelijk te maken, zei directeur-generaal Pieter Timmermans van de werkgeversorganisatie zondag. ,,Nu zijn er immers obstakels die verhinderen dat op piekmomenten langer gewerkt wordt".

Het VBO vindt ,,het belangrijk dat het debat over flexibiliteit op de agenda gezet wordt" om de toekomst van het bedrijfsleven te vrijwaren. De organisatie vindt wel dat voorstellen zoals een vierdagenweek van 9,5 uur per dag geen algemene verplichting mogen worden, maar een optie moeten zijn waarop bedrijven al dan niet kunnen inspelen en die ze soepel kunnen invoeren ,,zonder oeverloze procedures", aldus Timmermans.

Vervotte (CD&V) tegen

Antwerps CD&V-lijsttrekster Inge Vervotte verzette zich zondag op VTM tegen het voorstel van premier Guy Verhofstadt en minister-president Bart Somers inzake de werkweek van vier dagen. Volgens Vervotte moeten afspraken over de vierdagenweek in eerste instantie gebeuren in afspraak tussen werkgevers en werknemers.

In bepaalde sectoren is een vierdagenwerkweek een goede zaak, in andere minder. Het is aan de sociale partners om dat uit te maken. Verhofstadt moet geen superminister van werkgelegenheid spelen, aldus Vervotte.