COMMENTAAR. Werken en zwijgen

ZOALS te verwachten en te voorzien was, is het speelveld voor het Vlaams Blok na de jongste verkiezingen weer eens verruimd en het speelveld voor de overige partijen ingekrompen. De eerste reflex van deze laatsten was om elkaar daar de schuld van te geven: groenen die niet in het kartel van Stevaert gestapt zijn, Leterme en Bourgeois die nooit iets goeds over de verwezenlijkingen van paars over de lippen krijgen, Verhofstadt en co met hun eindeloze beloftecultuur, socialisten met hun ongeloofwaardige gratis-discours.

Aangeboden door onze partners

Niet te missen