Johan SAUWENS CD&V/ N-VA, 53 jaar

Uittredend Vlaams volksvertegenwoordiger, Bilzen. Gewezen advocaat. Wil streven naar meer welvaart en rechtvaardigheid in de samenleving. Was in de vorige legislatuur van '99 tot 2000 Vlaams minister van binnenlandse aangelegenheden, ambtenarenzaken en sport voor VU. In mei 2000 nam hij er stedelijk beleid en huisvesting bij. In mei 2001 nam hij ontslag als minister. Toen zijn partij uiteenviel, stapte hij over naar CD&V.

© PB
Aangeboden door onze partners

Niet te missen