Ludo SANNEN SP.A-Spirit, 50 jaar

Licentiaat godsdienstwetenschappen, baccalaureaat wijsbegeerte, Ham. Doceerde filosofie en ethiek aan Katholieke Hogeschool Geel. Uittredend Vlaams volksvertegenwoordiger, in Vlaams Parlement sinds 1995. Was politiek secretaris Agalev van 1989 tot 1991, schepen en gemeenteraadslid in Ham van 1983 tot 1991. Van '03 tot '04 Vlaams minister van leefmilieu, landbouw en ontwikkelingssamenwerking. Verliet Groen! voor SP.A.

© PDW
Aangeboden door onze partners

Niet te missen