Vlaams geld voor 750 jobs in poetshulp
De vraag naar poetshulp bij Vlaamse gezinnen is groter dan het aanbod dat de bedrijven kunnen aanbieden. Foto: © An Nelissen
BRUSSEL - De Vlaamse vakbonden en werkgevers zijn het met de regering-Leterme eens geraakt over de invulling van 48 miljoen euro aan werkgelegenheidsmaatregelen. Veel aandacht gaat naar deeltijds lerende jongeren, langdurige werklozen en de invulling van knelpuntberoepen. Bovendien is er geld voor 1.250 nieuwe jobs in de sociale economie, waarvan 750 in de poetshulp.

TWEE dagen na de afronding van het nationale loonoverleg is nu ook het Vlaamse werkgelegenheidsakkoord voor 2005-2006 klaar. De Vlaamse regering trekt er tweemaal 24 miljoen euro voor uit. Dat overheidsbudget maakte het volgens de werkgeversorganisatie Voka mogelijk om een reeks maatregelen uit te werken zonder dat er bijkomende kosten mee gepaard gaan voor de Vlaamse bedrijfswereld.

,,Bruggen bouwen naar de arbeidsmarkt en op de arbeidsmarkt.'' Dat is volgens de Vlaamse minister van Werk, Frank Vandenbroucke (SP.A), de rode draad doorheen het akkoord.

Concreet wordt 13,5 miljoen euro vrijgemaakt om nog dit jaar 1.250 jobs bij te maken in de sociale economie. Dat moet laaggeschoolden en langdurige werklozen aan werkervaring helpen. Volgens minister Kathleen Van Brempt (ook SP.A) is het de bedoeling om 750 jobs bij te maken in de poetsdiensten die werken met het systeem van de dienstencheques.

,,Die uitbreiding maakt het mogelijk dat 6.700 gezinnen, die nu op een wachtlijst voor huishoudhulp staan, geholpen kunnen worden. De vraag naar poetshulp is groter dan het aanbod dat de bedrijven kunnen aanbieden.''

Om de bijkomende jobs in de poetshulp te kunnen betalen, zal de subsidiëring per werknemer worden verminderd tot 30 procent van het uitbetaalde loon, meldt Van Brempt.

Voorts komen er 500 gesubsidieerde jobs bij in de zogenaamde invoegbedrijven, die laaggeschoolde werknemers kunnen inzetten voor specifieke taken, zoals in de logistiek. Een voorbeeld is Global Logistics, een dochter van de KatoenNatie die verpakkingsmateriaal uit de automobielindustrie helpt recycleren.

De Vlaamse regering trekt bijna 5 miljoen euro uit voor bijkomende stageplaatsen in bedrijven voor deeltijds lerende jongeren uit het beroepsonderwijs. Bijna de helft van hen (bijna 2.500) is nu niet aan het werk.

Om oudere werknemers die ontslagen zijn bij een bedrijfsherstructurering aan te moedigen om elders opnieuw aan de slag te gaan, wordt een premiestelsel ingevoerd. De betrokkenen kunnen rekenen op een maandelijkse premie van 150 euro, gedurende maximaal twaalf maanden. Die maatregel kost 20 miljoen euro, verdeeld over twee jaar.

Om hun hertewerkstellingskansen te vergroten, kunnen ,,werknemers met ervaring'' voortaan een getuigschrift van beroepsbekwaamheid krijgen, als aanvulling op een officieel diploma.

Regering en sociale partners willen voorts de paradox wegwerken dat er, ondanks de hoge werkloosheid, toch heel wat vacatures niet ingevuld geraken. Vooral de sectoren bouw, vervoer, metaal, voeding, hout en non-profit kampen met knelpuntberoepen. Duizend nieuwe opleidingsplaatsen moeten dat verhelpen.

Daarnaast kunnen werkzoekenden die een baan vinden na het volgen van een beroepsopleiding, drie maanden lang hun werkloosheidsuitkering behouden. Hun werkgever moet alleen het verschil betalen tussen die uitkering en het normale loon. Deze maatregel kost 7 miljoen euro.