Geen applaus voor lagere btw op stroom
Vice-premier en minister van Financiën Didier Reynders (MR) benadrukte gisteren in de Kamer dat ,,het voorstel voor een btw van 6 procent geen regeringsvoorstel is''. Foto: © Bart Dewaele
BRUSSEL (belga, eigen berichtgeving) - De federale minister van Energie, Marc Verwilghen (VLD), breekt een lans om het btw-tarief op elektriciteit te verlagen van 21 tot 6 procent. Maar zijn ideetje werd gisteren niet op applaus onthaald.

ENERZIJDS worden allerlei sociale maatregelen genomen om de energiefactuur te milderen, anderzijds wordt een btw-tarief van 21 procent op elektriciteit gelijkgesteld met een luxeproduct'', zei Verwilghen in een gesprek met deze krant ( DS 20 januari ). Maar de reactie op zijn voorstel was eerder negatief.

Vice-premier en minister van Financiën Didier Reynders (MR) benadrukte gisteren in de Kamer dat een eventuele verlaging van het btw-tarief op elektriciteit een Europese bevoegdheid is en dat de federale overheid ,,in deze weinig ruimte heeft''.

,,Het voorstel voor een btw van 6 procent is geen regeringsvoorstel'', bevestigde Reynders. Die had de kostprijs van de maatregel laten berekenen. Een verlaging van het btw-tarief zou de overheid in totaal 851 miljoen euro kosten: 238 miljoen op aardgas, 418 miljoen op elektriciteit, 156 miljoen op huisbrandolie en 39 miljoen op butaan in flessen. SP.A-vice-premier Johan Vande Lanotte wou gisteren niet reageren op de uitspraken van Verwilghen.

Kris Peeters (CD&V), Vlaams minister van Energie, is het eens met zijn federale collega Verwilghen dat ,,elektriciteit geen luxeproduct is'' en dat ,,een verlaging van het btw-tarief verdedigbaar is''. Peeters hoopt dat de verklaring van Verwilghen ,,geen voorbeeld is van beloften die niet zijn doorgepraat binnen de federale regering''. Hij verwijst naar de recente beslissing door de federale ministerraad om op de Elia-taks een btw-tarief van 21 procent op te leggen.

De werkgeversorganisaties VBO, Voka, Agoria en Unizo zijn het eens met Verwilghen ,,dat de energieprijzen in België te hoog zijn'', maar zien meer heil in een beperking van de energietaksen die de verschillende overheden heffen dan in een aanpassing van het btw-tarief. Ze refereren aan de belofte die de federale regering begin vorig jaar heeft aangekondigd op de superministerraad in Gembloers: de invoering van een bovengrens voor de energietaksen die een onderneming moet betalen.

De Belgische milieufederaties vinden dan weer dat een verlaging van de btw op energieprijzen een ,,fout spoor'' is. Investeren in energiebesparing en hernieuwbare energie levert volgens de milieubeweging meer op voor gezinnen, tewerkstelling en milieu. De Bond Beter Leefmilieu bestempelt het voorstel als ,,onrealistisch en inefficiënt''. De BBL gelooft op basis van een enquête door de Vreg dat de prijzen sinds de vrijmaking van de elektriciteitsmarkt ,,wel degelijk zijn gedaald''.

(cv, jir)