Voorbereidende werken Singel starten in april

Vanaf 3 april starten de voorbereidende werken voor de afbraak van de tijdelijke bruggen over de Singel. Als eerste zijn de brug aan de Plantin en Moretuslei en die aan de Jan Van Rijswijcklaan aan de beurt. Deze bruggen verdwijnen in de nachten van 7 en 8 april. Omdat de capaciteit op de kruispunten aanzienlijk vermindert, gebruikt het doorgaande verkeer op de Singel beter de Antwerpse Ring. Het lokale verkeer op de Singel richting Antwerpen-Zuid beschikt over een verminderd aantal rijstroken. Richting Antwerpen-Noord zijn er omleidingen voorzien.

In een tweede fase wordt de Borsbeekbrug en de brug aan de Posthoflei ...

Niet te missen