Het boekhoudkundig systeem waarmee de Gimv liever werkt, toont een winst van 171,86 miljoen.

De Gewestelijke Investeringsmaatschappij van Vlaanderen (Gimv) publiceerde gisteren - een beetje tegen haar zin - geconsolideerde cijfers zoals die onder de wettelijke consolidatie verplicht zijn. Die gebeurt overigens sinds 2005 volgens de IFRS-normen.

De Gimv zelf vindt dat de cijfers volgens een alternatieve voorstelling - door de Gimv gedoopt als ,,beperkte'' consolidatie - relevanter zijn.

Het Gimv-systeem reflecteert meer de rol van de Gimv als investeringsmaatschappij: belangen nemen in bedrijven met als doel de participaties met winst door te verkopen. Vanuit die filosofie wil de Gimv bedrijven waarin het de facto controlerende belangen heeft, niet volledig consolideren omdat daardoor de voorraden en schulden op de balans komen van de Gimv en bijvoorbeeld in de resultatenrekening de resultaten van de betrokken deelnemingen moeten worden opgenomen.

Zo betekent de wettelijke consolidatie dat de Gimv een omzet moet afficheren van 229,2 miljoen euro.

In de beperkte consolidatie is dat 3,3 miljoen. De nettowinst volgens de wettelijke consolidatie kwam uit op 186,7 miljoen euro, in de beperkte is dat 171,86 miljoen.

Het gros van die winst is te danken aan meerwaarden op verkoop van deelnemingen. Het eigen vermogen is volgens de twee boekhoudmethodes bijna gelijk en komt uit op 1,1 miljard euro.

(pdd)