Geld zoeken voor dienstencheques
Het grote succes van de dienstencheques, waarmee gezinnen (goedkope) huishoudhulp kunnen betalen, zorgt voor budgettaire kopzorgen in de regering-Verhofstadt. Vorig jaar moest de federale overheid al 239 miljoen euro uittrekken aan subsidies voor de dienstencheques, meer dan het dubbele van de uitgaven in 2004 (91 miljoen).

Die trend gaat dit jaar door. Volgens Karel Baeck, de topmanager van de overheidsdienst RVA, zal de aanhoudend stijgende vraag naar huishoudhulp via dienstencheques de uitgaven in 2006 tot 530 miljoen euro doen stijgen. Of opnieuw een verdubbeling.

Die groei heeft positieve gevolgen. Baeck raamt het huidige aantal jobs in het systeem van de dienstencheques op 25.000 en voorspelt er 35.000 tegen eind dit jaar. Het gaat grotendeels om zwarte poetsvrouwen die in het wit zijn gaan werken en om werkloze vrouwen die een huishoudbaan hebben gevonden.

Het bestaande financieringsmechanisme dreigt onhoudbaar te worden. Nu betalen de gezinnen amper 6,70 euro per uur. Door een bijkomende belastingaftrek kan dat bedrag tot 4,70 euro terugvallen, veel minder dan in het zwartwerkcircuit. De overheid past het verschil met de terugbetalingswaarde van de cheque voor de bedrijven (21 euro) bij.

In regeringskringen wordt steeds nadrukkelijker gesproken over de nood om de gebruikers meer te doen betalen. Toch klinkt het bij premier Guy Verhofstadt (VLD) dat er hiervoor geen concrete plannen zijn. ,,Geruchten over een beperking van de fiscale aftrek of een hogere prijs voor dienstencheques zijn voorbarig.''

Ook bij de minister van Werk, Peter Vanvelhoven (SP.A), wordt benadrukt dat er nog niets beslist is. ,,Maar de minister wil natuurlijk dat het systeem betaalbaar blijft. Kleine verschuivingen in het budget zijn dus niet uitgesloten'', aldus het kabinet.

Allicht valt er nog geen beslissing op de aankomende begrotingscontrole, dit weekeinde. Pas in april beschikt Vanvelthoven over een studie die de nettokostprijs in kaart brengt, rekening houdend met de terugverdieneffecten via belastingen en sociale bijdragen. ,,Misschien kan er ingegrepen worden bij de tweede begrotingscontrole, in juni'', heet het voorzichtig.

Binnen de paarse coalitie wordt niet ontkend dat er verschillende denksporen op tafel liggen. De gebruiker een hogere bijdrage laten betalen is daar één van. Maar hoe en hoeveel? De prijs per cheque forfaitair verhogen raakt vooral minder kapitaalkrachtige gezinnen, zeggen de socialisten. Terwijl een kleinere fiscale aftrek vooral de hardwerkende (en rijkere) tweeverdieners treft, reageren de liberalen.

Mogelijk wordt er beknibbeld op de winstmarge van de bedrijven die met de cheques werken. Maar dat zal op zwaar protest van de bedrijfswereld botsen.