De jaarresultaten van Argenta werden overschaduwd door vragen over de toekomst. Tegen de zomer beslist de Antwerpse spaarbank of en - desgevallend - hoe het eigen vermogen moet worden versterkt.

BEGIN dit jaar lekte uit dat Argenta openstaat voor nieuwe investeerders ( DS 25 januari ). Omdat het steeds moeilijker wordt om de groei zelf te financieren, gaf de familiale bank twee zakenbanken de opdracht om strategische opties te bestuderen om het kapitaal te versterken.

Volgens Argenta loopt die studiefase nu langzaam naar haar einde. De spaarbank onderstreepte gisteren dat er nog geen beslissing genomen is. Maar tegen de zomer zou daar verandering in komen. Op tafel liggen grofweg drie scenario's. In een eerste scenario gebeurt er niets omdat Argenta volgens de huidige regelgeving over voldoende eigen vermogen beschikt.

Maar de nieuwe regelgeving voor het opzijzetten van kapitaal voor kredieten, de zogenaamde Bazel II-normen, kan die kapitaalpositie in gevaar brengen. Als uit simulaties van de zakenbanken blijkt dat er extra eigen vermogen nodig is, kan Argenta kiezen uit twee opties. In het eerste geval wordt er gekozen voor een investeerder, die via een beperkte kapitaalverhoging instapt in de spaarbank. In het tweede geval kiest Argenta voor de uitgifte van ,,hybride" aandelen via een achtergestelde obligatie, een financieel instrument tussen aandelen en obligaties in.

,,Als een goede huisvader" voert Argenta aftastende gesprekken met mogelijke partners voor zowel het tweede als het derde scenario. Daarbij wordt beklemtoond dat de familie Van Rompuy in elk geval het roer in handen wil blijven houden.

Je zou haast vergeten dat Argenta gisteren ook nog bekendmaakte dat de nettowinst vorig jaar met een kleine 3 procent steeg tot 70,5 miljoen euro. Dat is opvallend minder dan de grootbanken. ,,Maar de winsten van de grootbanken werden kunstmatig opgesmukt door de IFRS-boekhoudnormen'', aldus directielid Hugo Vanneste, die zich al bij al tevreden toonde. De toenemende druk op de winstmarges in België werd onder meer goedgemaakt door de sterke groei op de hypotheekmarkt in Nederland.

Om zijn inkomsten te diversifiëren overweegt Argenta een joint venture voor de verkoop van beleggingsfondsen en consumentenkredieten. De Antwerpse spaarbank wil ook dertig selfbanks openen.