Kindermisbruik melden en aanpakken

In Vlaanderen zijn er zes Vertrouwenscentra Kindermishandeling (VK's) waar iedereen situaties van kindermishandeling kan melden en waar er samen met de melder gezocht wordt naar de beste aanpak (DS 22 maart) . Naast doorverwijzing naar justitie is er in Vlaanderen ook de mogelijkheid om zulke situaties via de VK's binnen een hulpverleningskader aan te pakken.

Dat is een uniek concept waar het buitenland vaak met bewondering en afgunst naar kijkt. In Frankrijk, bijvoorbeeld, bestaat die mogelijkheid niet; daar moet alles in principe via meldingen bij justitie verlopen. Vergelijken met het buitenland, zoals Vlaams minister van Welzijn Inge Vervotte doet, is dan ook een heikele kwestie. Betere afstemming ...