Het Italiaanse Enel maakte in 2005 een nettowinst van 3,9 miljard euro. Het beschikt over een oorlogskas van 15 miljard euro.

De nettowinst van 2005 ligt 48 procent hoger dan de 2,63 miljard euro van 2004. De vooruitgang is voor het grootste gedeelte te danken aan de verkoop van een belang van 63 procent in de telecomafdeling Wind. Deze transactie leverde 3 miljard euro op.

De aandeelhouders van Enel moesten het gisteren doen met een toelichting bij de resultaten en de mededeling dat de Italiaanse energiegroep een dividend zal uitkeren van 0,44 euro. De top van Enel zweeg in alle talen over een mogelijk bod op Suez.

Uit de verklaringen van topman Fulvio Conti kon worden opgemaakt dat er voorlopig geen bod komt op Suez. ,,Ik kan niets zeggen over lopende onderhandelingen'', zei Conti op een analistenconferentie in Londen. ,,Als er een transactie is, zal ik met plezier terugkomen om erover te praten.''

Conti beklemtoonde wel dat de Europese energiemarkt roept om verdere consolidatie en dat Enel een van de gekwalificeerde spelers is om aan dit proces deel te nemen. Enel is reeds in verschillende landen in Europa aanwezig en staat ook financieel en technologisch sterk, benadrukte hij.

De groep heeft duidelijk het voornemen haar aanwezigheid ('footprint') in Europa voort uit te breiden. Wat Zuidoost-Europa betreft, wil Enel zijn positie op het Iberisch schiereiland als springplank gebruiken voor verdere groei. Een duidelijke hint naar de aspiraties in Frankrijk, al noemde Conti dat land niet bij naam.

Tijdens het vragenuurtje bevestigde Conti dat Enel over een oorlogskas van 15 miljard euro beschikt. De groep verwacht dat de operationele winst in de komende jaren zal stijgen. Er wordt gemikt op een stijging van de ebitda (resultaat voor waardeverminderingen, afschrijvingen en belastingen) tot 2007 van ten minste drie procent per jaar.