De regulator mag tarieven vastleggen die operatoren moeten hanteren wanneer een klant overstapt.

Dat stelt de advocaat-generaal bij het Europese Hof van Justitie, naar aanleiding van een klacht van Mobistar.

De overdraagbaarheid laat toe om bij verandering van operator het gsm-nummer te behouden. Dat is mogelijk sinds 1 oktober 2002. Aan die overdracht zijn wel een aantal administratieve en operationele kosten verbonden en de telecomregulator, het BIPT, laat niet toe dat de operatoren hun reële kosten doorrekenen aan de andere operator. Hiervoor moeten vaste (maximum)tarieven worden gebruikt.

Die tarieven worden berekend op basis van de kosten die een theoretische ,,efficiënte'' operator kent bij een overgedragen nummer. Dit concept moet voorkomen dat een operator die veel klanten verliest de markt gaat verstoren met hoge kosten. Die operator heeft er immers geen enkel belang bij dat de overdracht zo efficiënt en goedkoop mogelijk gebeurt.

Mobistar heeft tegen deze beslissing van de regulator een tweetal jaar geleden klacht ingediend bij het Hof van Beroep in Brussel. Maar die rechtbank wou eerst advies inwinnen bij het Europees hof.

Volgens de advocaat-generaal laat de Europese richtlijn universele dienst wel duidelijk toe dat de nummerportabiliteit verloopt via vaste tarieven. De mening van de advocaat-generaal is een ,,advies'' dat meestal wordt gevolgd door het Hof.

(nna)