IN DE KIJKER. RVA-baas mag blijven werken tot 68 jaar
Foto: © Photo News
Karel Baeck is begin dit jaar 65 jaar geworden. Van de federale regering mag hij de RVA blijven leiden tot in 2009. Dan zal Baeck 68 jaar zijn.

De Copernicus-hervorming in de overheidsdiensten maakt dat federale topambtenaren niet langer voor het leven zijn benoemd. Ze krijgen een bestuursmandaat toegewezen. Voor Karel Baeck is een termijn van zes jaar als topmanager beginnen lopen in 2003. Tot in 2009 dus.

Maar Baeck was bij de start van zijn mandaat al 62. Hij was toen al dertien jaar lang administrateur-generaal van de RVA. Normaal moest hij dit jaar met pensioen gaan. Maar de regering-Verhofstadt heeft alle federale topambtenaren toestemming gegeven om het verkregen mandaat uit te doen, ook na de normale pensioenleeftijd.

Baeck mag dus tot in 2009 blijven. Hijzelf denkt ,,iets vroeger'' te zullen weggaan, maar ,,zeker nog niet dit jaar, want ik voel me goed''.

De RVA-baas geniet als senior civil servant wijd verspreid respect. De uitverkiezing tot overheidsmanager van het jaar, in 2001, was een publieke erkenning voor zijn sterke staat van dienst. Baeck had de RVA van een typische administratie tot een moderne overheidsdienst omgevormd, gebruik makend van de nieuwste informaticatoepassingen. E-government is zijn dada.

Rendement is geen vies woord voor de man die tot de christelijke arbeidersbeweging wordt gerekend. Vorig jaar telde de RVA 1 voltijdse medewerker per 364 uitkeringstrekkers. In 2001 was dat 1 per 289. ,,Een rendementsverhoging met 20 procent.''

Karel Baeck is geen hardroeper, maar zijn status geeft hem wel de vrijgeleide om bij tijd en wijle ongezouten kritiek te leveren op het regeringsbeleid. Zoals gisteren.

,,Er bestaan negentig verschillende formules van tijdskrediet. Gelukkig heb ik hier nog iemand die al die regels ook effectief kent. Maar wie weet nog waar hij recht op heeft?'' En nog: ,,De inkomensgarantie voor deeltijdse werknemers vergt liefst zestig wiskundige berekeningen. Per dossier. Dat is pure Kafka.''

(jir)