Tegen het einde van het jaar zal het rendement op de Europese beurzen opgelopen zijn tot 10 procent. Maar in de loop van 2010 zullen er allicht momenten zijn dat de winst nog een stuk hoger ligt.

Jeff Hochman, directeur technische research bij Fidelity, vindt voorspellen voor een periode van nauwelijks één jaar bepaald lastig. 'Als er iets is dat de voorbije twee jaren ons geleerd hebben, dan is het wel dat alles kan gebeuren.'

'Want laten we eerlijk zijn: er waren heel weinig beleggers die hadden zien aankomen dat 2008 zo'n slecht jaar voor de beurzen zou worden, net zozeer als er heel weinig beleggers voorzien hadden dat 2009 zo'n goed beursjaar zou worden.'

Hochman blijft er echter van overtuigd dat de beurzen op langere termijn er makkelijk in slagen betere rendementen te bieden dan alternatieve beleggingen. Volgens hem is het afgelopen decennium een uitzondering. 'Zo komen er in de geschiedenis maar weinig voor, en ze worden nagenoeg steeds gevolgd door een periode waarin de beurzen het uitstekend doen.'

De waardering van de meeste aandelen is nu veel redelijker dan tien jaar geleden, toen de telecomzeepbel op uiteenspatten stond. Net als zijn collega Wagner van Banque de Luxembourg, is hij ervan overtuigd dat daar de oorzaak ligt van de slechte prestatie van aandelen tijdens het afgelopen decennium. Maar voor hem is die periode nu wel afgelopen.

'Dankzij de crash is de gemiddelde koers/winst-verhouding nu redelijk en is er nog flink wat ruimte voor koersstijgingen. Ik denk dat de beurzen de komende jaren duidelijk beter zullen doen dan de niveaus die we in maart vorig jaar optekenden, maar de recordniveaus van 2007 zullen we voorlopig niet opnieuw halen.'

De komende maanden, denkt Hochman, zal duidelijk worden dat de economie het beter doet dan we einde vorig jaar dachten en dat zal ook blijken uit beter dan verwachte bedrijfswinsten. 'Maar het zal niet lang duren voor die verwachtingen in de koersen zitten en dan dreigt de hausse stil te vallen. Daardoor zie ik het jaar min of meer in twee helften uiteenvallen.'

Hoewel het succesverhaal van de groeilanden volgens Hochman als voor een flink deel in de koersen zit, verwacht hij toch dat zij ook dit jaar de motor zullen zijn van de economie en bijgevolg van de beurzen. Een gediversifieerde portefeuille blijft daarom heel zinvol, vindt hij.

Voor Hochman was 2009 het jaar van de waardeaandelen. Aandelen dus die het moeten hebben van hun mooie dividenden. Vaste waarden die zelfs in moeilijke tijden een rendement bieden Dit jaar kan je beter aandacht hebben voor groeiaandelen, precies omdat groei de komende maanden en misschien wel jaren een schaars goed zal blijven.

Voor bedrijfsobligaties was 2009 waarschijnlijk het meest fenomenale jaar ooit. Na de slachting van 2008 schoten haalden ze dit jaar een rendement dat je maar 'een keer in een generatie' meemaakt. Dat zullen we dus dit jaar niet meer herhalen, maar het wordt wel een stevig jaar, met goede, maar geen uitzonderlijke rendementen, vooral in het segment van de obligaties met hogere rente waar de risicopremie verder zou moeten afnemen.