De ene overheidsobligatie is de andere niet. Dat bleek de afgelopen maanden overduidelijk. Chris Iggo van Axa heeft enkele tips om van de renteverschillen te profiteren zonder overdreven risico's te lopen

De kans lijkt klein, zegt Chris Iggo die bij Axa Investment Management verantwoordelijk is voor de beleggingen in vastrentende waarden, dat de Europese of de Amerikaanse centrale bank hun rente dit jaar snel zullen verhogen. Beleggers moeten dus vooral naar de begrotingssituatie kijken als ze belangstelling hebben voor overheidsobligaties.

Maar de tijd dat overheidspapier zowat één pot nat was, is duidelijk voorbij. Aan de ene kant van het spectrum heb je landen als Duitsland, Frankrijk, Zweden en Noorwegen die momenteel tussen 3,1 en 3,8 procent betalen voor looptijden van 10 jaar, aan de andere kant vinden we Griekenland dat voor eenzelfde looptijd meer dan 6 procent moet bieden om beleggers over de streep te trekken.

Naarmate duidelijker wordt hoe de eurozone Griekenland wil bijspringen om zijn schuld betaalbaar te houden, zal meteen ook blijken hoe riskant beleggen in Spaans, Italiaans, Portugees en Iers papier nu al dan niet is. In afwachting, zegt Iggo, kan het lonen om even buiten de eurozone te kijken.

Leningen in Australische of Nieuw-Zeelandse dollar bijvoorbeeld. Die renderen tussen 5,7 en 5,8 procent voor een looptijd van 10 jaar. Beide landen behoren tot de top als het op gezondheid van de overheidsfinanciën aankomt, maar hun lopende rekening van de betalingsbalans zit zwaar in het rood en de inflatie loopt er op.

Voor Iggo worden die zwakke punten meer dan gecompenseerd door het hoge rendement. Bovendien zijn de vooruitzichten voor beide munten volgens hem goed, want zowel Australië als Nieuw-Zeeland worden meegesleurd door de Aziatische groei.

Waar kan je nog hogere rendementen meepikken? In Zuid-Korea krijg je 4,8 procent, in Maleisië 4,25 en in Indonesië zelfs 9,4 procent. Het zijn alledrie snelgroeiende economieën met relatief gezonde overheidsfinanciën en een munt die tegenover de euro en de Amerikaanse dollar zal blijven appreciëren zolang de economie er tegen een sneller tempo groeit dan in het Westen, en dat is allicht nog een hele tijd.

De meeste Aziatische economieën hebben een budgettair en een demografisch profiel waar de landen van de Europese Unie enkel van kunnen dromen. Oplopende kosten voor gezondheidszorg en andere typische 'vergrijzingsproblemen' zijn hen de komende decennia nog vreemd. De kosten voor sociale zekerheid zullen er wel oplopen naarmate de economieën zich een meer Westers welvaartsprofiel aanmeten.

In Latijns-Amerika kijkt Iggo naar Brazilië. Op overheidspapier met een looptijd van 10 jaar krijg je nu 4,8 procent. Het land vervijfvoudigde de afgelopen vijf jaar zijn deviezenreserves tot 240 miljard dollar. Een solide basis.

En voor wie iets meer risico wil nemen is er nog Zuid-Afrika. Een rendement van 8,9 procent voor een land met dezelfde kredietrating als Griekenland, hoewel de schuld maar eenvijfde bedraagt van de Griekse.