BRUSSEL - Het Hof van Cassatie heeft vandaag beroepsdwarsligger Benito Francesconi twee keer een boete opgelegd van 2.500 euro voor het indienen van nutteloze procedures in verband met het assisenproces-Cools

Door een passage in een eerder arrest van het Hof van Cassatie en door een nieuwe wet kunnen dergelijke procedures een assisenproces niet meer stilleggen, zoals in het begin van het proces-Cools. Toch moet het Hof van Cassatie er zich telkens nog over buigen. Francesconi heeft een heel aparte kijk op het dossier-Cools en wilde die op het assisenhof komen uitleggen. De voorzitter van het assisenhof weigerde hem dat omdat Francesconi geen partij was in de zaak.

Als reactie probeerde Francesconi de voorzitter te wraken voor het Hof van Cassatie. En toen dat hof ook daar niet op inging, nogmaals wegens gebrek aan belang van de Belgische Italiaan, probeerde Francesconi de leden van het Hof van Cassatie zelf te wraken. Ook dat wees het opperste gerechtshof af.

Omwille van deze twee procedures "die kennelijk enkel als doel hebben de werking van het gerecht lam te leggen en een misbruik van rechtsprocedures vormen", heeft het Hof van Cassatie Francesconi vrijdag tweemaal een boete van 2.500 euro opgelegd. Ook dat is geen nieuwigheid voor de beroepsdwarsligger, die reeds talrijke procedures aanhangig maakte voor het Hof van Cassatie. Hij kreeg eerder al zo'n boetes opgelegd maar betaalde ze niet omdat hij onvermogend is.

Naast deze twee boetes stonden vandaag nog drie zaken van Francesconi op de rol van het Hof van Cassatie. Eén ging over een wrakingsverzoek gericht tegen een raadsheer van het hof van beroep van Brussel: afgewezen. Twee andere wrakingsverzoeken waren nog maar eens gericht tegen de voorzitter van het Luikse assisenhof in het proces-Cools: eveneens afgewezen. Tijdens de behandeling van deze nieuwe wrakingsverzoeken wandelde Francesconi de rechtszaal zonder commentaar uit.